Witamy na oficjalnej stronie internetowej Rady Dzielny Olchowce

Dzielnica działa w oparciu o statut ustalony Uchwałami Rady Miasta Sanoka Nr XXIV/252/04 z dnia 2 marca 2004 r. oraz Nr XXI/192/12. Do kompetencji dzielnicy należą sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym a także powierzone jej przez Radę Miasta, służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb i poprawie warunków życia jej mieszkańców.

Dzielnica położona jest przy drodze krajowej Nr 28 Sanok – Przemyśl Siedziba Rady Dzielnicy: Dom Strażaka, 38-500 Sanok

AktualnościNajbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy Olchowce odbędzie się w dniu 15 Stycznia 2018 r. o godz. 17-tej w Domu Strażaka w Olchowcach. Tematem posiedzeń będą sprawy bieżące dotyczące dzielnicy. W posiedzeniu rady mogą wziąć udział mieszkańcy zainteresowani sprawami dzielnicy.Szanowny Pan
Tadeusz Pióro
Burmistrz Miasta Sanoka


Rada Dzielnicy Olchowce Miasta Sanoka w nawiązaniu do pisma z dnia 5 stycznia 2018 r. złożonego w dniu 10 stycznia br. przez mieszkańców dzielnicy Olchowce do rady dzielnicy a dotyczące zmiany projektowanego Studium Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Sanoka w dzielnicy Olchowce popiera wniosek złożony przez mieszkańców naszej dzielnicy. Pragniemy poinformować, że mieszkańcy Dzielnicy Olchowce już dwukrotnie wypowiadali swój sprzeciw, co do zagospodarowania terenów znajdujących się w Dzielnicy Olchowce na tereny przemysłowe. Dzielnica, w której zamieszkujemy posiada już zlokalizowany przemysł, a występujące na terenie dzielnicy tereny można zagospodarować na tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego lub tereny rekreacyjne. Jednocześnie za niniejszym pismem zwracamy się z prośbą o ponowne wyłożenie studium, aby umożliwić mieszkańcom dzielnicy zapoznanie się z już opracowanym studium.

Przewodnicząca Rady
Maria HassingerBUDŻET OBYWATELSKI NA 2018 r.


Rada Dzielnicy Olchowce informuje, że zostały wybrane zadania do budżetu obywatelskiego na 2018 r. Na zadania będzie można głosować w okresie od 09.10. 2017 r. do 20.10. 2017 r. w siedzibie Rady Dzielnicy ul. Przemyska 58 w godz. 1500 do 1700 od poniedziałku do soboty oraz w formie elektronicznej poprzez aplikację do głosowania Zadania, które zostały zgłoszone przez mieszkańców dzielnicy to:

1.Wykonanie dokumentacji Domu Przedpogrzebowego oraz wykonanie I etapu inwestycji - budowa fundamentów.
2. Wykonanie centralnego ogrzewania oraz remont kuchni w Domu Strażaka w Olchowcach.
3. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Szewskiej.
4. Dokończenie przebudowy ul. Uroczej wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu na Krzyżce z ul. Łączną.
5. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej „Nad Stawami” – etap I.

Na zadania zgłoszone do budżetu obywatelskiego można głosować w dniach 9.10. 2017 r. do 20.10.2017 r. w siedzibie Rady Dzielnicy ul. Przemyska 58, Dom Strażaka w godz. 15.00 do 1700 od poniedziałku do soboty.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do udziału w glosowaniu.OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA SANOKA
z dnia 02.10.2017 r.


w sprawie podania do publicznej wiadomości terminu głosowania, w sprawie wyboru zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego przez poszczególne dzielnice Gminy Miasta Sanoka. Na podstawie art. 30 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.446 ) oraz § 17 ust.1 Uchwały Nr XXXIII/304/17 Rady Miasta Sanoka z dnia 20 kwietnia 2017 r. informuję o terminie przeprowadzenia głosowania.

1. Głosowanie w formie tradycyjnej (karty do głosowania) odbywać się będzie w dniach: 09 – 20.10 2017 r.
a) Budynek Urzędu Miasta - Biuro Obsługi Klienta parter pn. – pt. od godziny 730 do godziny 1530;
b) Siedziby Rad Dzielnic pn. - sb. od godziny 15.00 do godziny 1700

 • - Dzielnica Błonie – ul. Kochanowskiego 25;
 • - Dzielnica Dąbrówka – ul. Krakowska 36;
 • - Dzielnica Olchowce – ul. Przemyska 58;
 • - Dzielnica Posada – ul. Lipińskiego 51;
 • - Dzielnica Śródmieście – ul. Jagiellońska 20;
 • - Dzielnica Wójtowstwo – ul. Staszica 18;
 • - Dzielnica Zatorze ul. Konarskiego 22.

  c) instytucje miejskie:
 • - basen kryty MOSiR – hol przy kasie: pn. – pt. od godziny: 8.00 do godziny 2000; . sb. – nd. od godziny 1000 do godziny 1700;
 • - Miejska Biblioteka Publiczna – wypożyczalnia główna; . pn. – pt. od godziny 900 do godziny 1700 ; . sb. od godziny 930 do godziny1400;
 • - Sanocki Dom Kultury – hol przy kasie, pn. – pt. od godziny 800 do godziny 1400

  Burmistrz
  Miasta SanokaWydział Inwestycji
i Remontów Kapitalnych
UM Sanoka


W nawiązaniu do pisma numer FK.3020.2.2017 z dnia 22.08.2017 r. w sprawie podania propozycji zadań inwestycyjnych, które powinny zostać uwzględnione w planie realizacji w 2018 roku, Rada Dzielnicy Olchowce w trakcie posiedzenia w dniu 11.09.2017 r. ustaliła listę zadań, które zgłasza do wpisania do budżetu miasta na 2018 r.

1. Odwodnienie i oświetlenie ulicy Kółkowej.
2. Wykonanie połączenia ulicy Kosynierów z ulicą Kółkową.
3. Wykonanie dokumentacji budowy domu przedpogrzebowego.
4. Dokończenie nawierzchni bitumicznej na ulicy Hetmańskiej.
5. Wykonanie nawierzchni bitumicznej i odwodnienia na ulicy Siennej.
6. Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ulicy Szewskiej.
7. Rozbudowa oświetlenia od ulicy Zagumiennej w kierunku ulicy Turystycznej
8. Dokończenie remontu ulicy Witkiewicza.
9. Modernizacja i remont Domu Strażaka.
10. Dokończenie budowy ulicy Batorego.
11. Wykonanie ulicy Gajowej.
12. Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej na ulicy Turystycznej.
13. Wykonanie przepompowni ścieków na ulicy Przemyskiej 94.
14. Wykonanie kanalizacji deszczowej oraz położenie nawierzchni bitumicznej na ulicach: Malowniczej, Uroczej, Brackiej, Słowiczej, Małej, Widokowej, Deszczowej, Podmiejskiej, Strażackiej.

Przewodnicząca Rady
Maria HassingerNa zebraniu Rady Dzielnicy które odbyło się dnia 2 czerwca 2017 roku, Rada rozpatrzyła wnioski mieszkańców Dzielnicy Olchowce, oraz wydała stosowne opinie które zostały skierowane do Burmistrza Miasta Sanoka.

Materiały do pobrania
Na zebraniu Rady Dzielnicy które odbyło się dnia 6 marca 2017 roku, Rada rozpatrzyła wnioski mieszkańców Dzielnicy Olchowce, oraz wydała stosowne opinie które zostały skierowane do Burmistrza Miasta Sanoka. Ponadto Rada Dzielnicy po analizie projektu nowego statutu dzielnic miejskich zgłosiła swoje uwagi i spostrzeżenia.

Materiały do pobraniaZwracamy się z prośbą do mieszkańców o pobranie i wypełnienie Ankiety dotyczącej potrzeb inwestycyjnych i remontowych Dzielnicy Olchowce oraz złożenie jej w siedzibie rady w Domu Strażaka w czasie pełnienia dyżurów przez radnych. Terminy dyżurów będą podane na niniejszej stronie lub wysłanie emailem na rada@radaolchowce.pl

Ankieta do pobraniaWszystkich posiadających materiały dotyczące naszej dzielnicy (zdjęcia, artykuły), lub osoby mające uwagi lub propozycje zmian na niniejszej stronie proszone są o kontakt mailowy na adres rada@radaolchowce.pl