Posiedzenia Rady Dzielnicy Olchowce

  • 15 stycznia 2018 r. o godz. 17-tej w Domu Strażaka w Olchowcach.Tematem posiedzenia będą sprawy bieżące dotyczące dzielnicy.