Statut Rady Dzielnicy Olchowce

Rada Dzielnicy Olchowce Działa na podstawie statutu przyjętego uchwałą Rady Miasta Nr XXIV/252/04 z dnia 2 marca 2004 r., zmieniony Uchwałą Nr XXI/192/12 Rady Miasta Sanoka z dnia 28 lutego 2012r.