Zabytki Dzielnicy

Cerkiew Wniebowstąpienia Pańskiego-obecnie kościół rzymskokatolicki, zbudowana w 1844 r. Po uszkodzeniach wojennych 1914-1918 została wyremontowana, remontowana była także w latach 1978 – 1980 XX wieku. W roku 2000 zmieniono polichromię. Cerkiew posiada konstrukcję zrębową, orientowaną, dwudzielną. Prezbiterium jest mniejsze od nawy, zamknięte prostokątnie z bocznymi zakrystiami. Wysoka kruchta od frontu nawy. Dach posiada dwudzielny, kryty blachą z trzema sześciobocznymi wieżyczkami na sygnaturkę, zwieńczonymi podwójnie kopulastymi hełmami blaszanymi ze ślepymi latarniami. Wewnątrz stropy płaskie, chór śpiewaczy wsparty na słupach, na ścianach i suficie polichromia współczesna. Ikonostas z XIX w oraz malowany krzyż procesyjny z pierwszej połowy XIX w. Obok cerkwi znajduje się murowana dzwonnica z 1927 r.