Zarząd Dzielnicy Olchowce

  • Kozak Grzegorz - Przewodniczący Zarządu
  • Bodziak Józef - Zastępca Przewodniczącego Zarządu
  • Podraza Kamila
  • Wisłocki Grzegorz
  • Wolański Artur